fdfd

مشتریان ما

تخفیفات و جشنواره ها

۱- مشتریان بار اول

ایده و خلاقیت یکی از مهمترین و با ارزشترین دارایی های نکو گرافیک است و مهم ترین نکته در خلق ایده ها و پیاده سازی آن ها، لذت بردن از کاری است که انجام میگیرد. ما مفتخر بر آنیم که کارهای بزرگی را با تیم کوچک و حرفه ای خود انجام داده ایم. نکو گرافیک با داشتین تیمی با تجربه، خلاق، مجرب و با استفاده از متدهای روز دنیا آنچه در ذهن شما نقش بسته را به بهترین شکل جامه عمل پوشانده؛ ما به کاری که می کنیم ایمان داریم و همین یک دلیل کافی است تا نتیجه زیبا، دلنشین و مورد رضایت کاربران باشد.

اگر میخواهید یک سایت معمولی، طراحی تکراری،‌ایده ای قدیمی، کم خرج و فوری داشته باشید،‌ما انتخاب خوبی برایتان نخواهیم بود. اما اگر به خاص بودن اهمیت می دهید می توانید روی ما حساب کنید.

۲- معرفی ما به دیگران

ایده و خلاقیت یکی از مهمترین و با ارزشترین دارایی های نکو گرافیک است و مهم ترین نکته در خلق ایده ها و پیاده سازی آن ها، لذت بردن از کاری است که انجام میگیرد. ما مفتخر بر آنیم که کارهای بزرگی را با تیم کوچک و حرفه ای خود انجام داده ایم. نکو گرافیک با داشتین تیمی با تجربه، خلاق، مجرب و با استفاده از متدهای روز دنیا آنچه در ذهن شما نقش بسته را به بهترین شکل جامه عمل پوشانده؛ ما به کاری که می کنیم ایمان داریم و همین یک دلیل کافی است تا نتیجه زیبا، دلنشین و مورد رضایت کاربران باشد.

اگر میخواهید یک سایت معمولی، طراحی تکراری،‌ایده ای قدیمی، کم خرج و فوری داشته باشید،‌ما انتخاب خوبی برایتان نخواهیم بود. اما اگر به خاص بودن اهمیت می دهید می توانید روی ما حساب کنید.

۳-سفارش بیش از ده قلم

ایده و خلاقیت یکی از مهمترین و با ارزشترین دارایی های نکو گرافیک است و مهم ترین نکته در خلق ایده ها و پیاده سازی آن ها، لذت بردن از کاری است که انجام میگیرد. ما مفتخر بر آنیم که کارهای بزرگی را با تیم کوچک و حرفه ای خود انجام داده ایم. نکو گرافیک با داشتین تیمی با تجربه، خلاق، مجرب و با استفاده از متدهای روز دنیا آنچه در ذهن شما نقش بسته را به بهترین شکل جامه عمل پوشانده؛ ما به کاری که می کنیم ایمان داریم و همین یک دلیل کافی است تا نتیجه زیبا، دلنشین و مورد رضایت کاربران باشد.

اگر میخواهید یک سایت معمولی، طراحی تکراری،‌ایده ای قدیمی، کم خرج و فوری داشته باشید،‌ما انتخاب خوبی برایتان نخواهیم بود. اما اگر به خاص بودن اهمیت می دهید می توانید روی ما حساب کنید.

thtt

tytyt

جدول تعرفه خدمات سال ۱۳۹۵